Home » מינוי אפוטרופוס לקשיש סיעודי

מינוי אפוטרופוס לקשיש סיעודי

מינוי אפוטרופוס לאדם הינו צעד משפטי קיצוני הננקט כלפי אדם שאינו כשיר ואינו מסוגל לדאוג לענייניו. צעד זה הינו קשה במיוחד כאשר יש למנות אפוטרופוס לקשיש, אשר היה כל חייו אדם בריא, גאה ומתפקד, ועקב תהליך הזקנה הופך לחסר ישע וזקוק לאפוטרופוס.

מהו אפוטרופוס ובאילו מצבים ממונה אפוטרופוס לקשיש? על כך במאמר זה.

תפקידו של אפוטרופוס

אפוטרופוס הינו אדם הממונה על ידי בית משפט כאחראי על אדם אחר. אפוטרופוס יכול להיות ממונה כבעל אחריות חלקית, למשל: אחריות לגוף או אחריות לרכוש, או בעל אחריות כוללת: אחריות לגוף ולרכוש.

כאשר אפוטרופוס ממונה כאחראי לגוף, תחומי אחריותו הם כדלקמן: אחריות לבריאותו של האדם עליו הוא אחראי (החסוי בלשון החוק), קבלת החלטות בנושאי בריאות כגון – מתן הסכמה לניתוח או לכל התערבות רפואית אחרת או התנגדות להתערבות רפואית, מתן הסכמה למתן תרופות, אחריות לכך שהחסוי יקבל את התרופות, אחריות לכך שהחסוי יקבל טיפול הולם לצרכיו הגופניים כמו מזון, חימום בחורף, קורת גג הולמת, סיפוק צרכי היגיינה וניקיון, ועוד. בנוסף אחראי אפוטרופוס לגוף להחליט לגבי מקום ואופן מגוריו של החסוי: בית אבות, בית חולים, בית, או כל מקום אחר, ובלבד שיענה על צרכי החסוי.

כאשר אפוטרופוס ממונה לענייני רכוש הוא אחראי על כל רכושו של החסוי, לרבות: נכסים (כמו דירה, מגרשים, עסקים), חשבונות בנק, חסכונות, כספים ועוד. על האפוטרופוס לדאוג לשלם את חשבונות החסוי ולטפל ברכוש בצורה המיטבית ביותר לטובת החסוי על מנת שערכו של הרכוש ישמר ויוכל לשמש את החסוי.

אפוטרופוס אמור לשמש כהורה של החסוי הפועל לטובתו בלבד, או אף כפועל בשמו של החסוי כפי שהחסוי היה רוצה שיעשו בגופו וברכושו לו היה מסוגל להביע את דעתו. אפוטרופוס, מאחר והוא ממונה על ידי בית משפט, מחויב לדווח לבית המשפט תוך פרקי זמן אשר נקבעו בכתב המינוי שלו על הפעולות שביצע לטובת החסוי בתחום אחריותו.

מי יכול לשמש כאפוטרופוס?

כל אדם יכול להתמנות כאפוטרופוס. אחד מילדיו של קשיש, בן זוג, אח או אחיין או גם אדם ללא קשר משפחתי. במצבים של קשישים עריריים הזקוקים לאפוטרופוס לעתים ממנה בית משפט גוף מקצועי כאפוטרופוס מטעם האפוטרופוס הכללי.

מצבים שמצריכים מינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס הוא כאמור צעד משפטי קיצוני, מכיוון שהוא נוטל מהאדם הבוגר את החירות לקבל החלטות לגבי עצמו ונוטל ממנו בעצם את עצמאותו. מצב שבו אדם אינו יכול עוד מבחינה חוקית לקבל החלטות לגבי בריאותו או רכושו ומישהו אחר יקבל החלטות קריטיות אלה עבורו, הוא מצב קיצוני, בו יש להוכיח מעבר לכל ספק כי אותו אדם, החסוי, אינו מסוגל לקבל החלטות אלה בעצמו.

ישנם שלושה מצבים בהם קשיש עלול להזדקק לאפוטרופוס:

 • חוסר תפקוד קוגניטיבי – קשיש תשוש נפש הלוקה באחת המחלות הדמנטיות כגון דמנציה או אלצהיימר, עלול להגיע למצב בו יזדקק לאפוטרופוס. בשלבים המתקדמים של המחלה, האדם מאבד את כושר השיפוט, את יכולת ההתמצאות בזמן ובמקום, אינו מסוגל לבצע פעולות בסיסיות והופך להיות תלוי בזולת לביצוע מטלות אלה. במצב זה אם לא ימונה לקשיש אפוטרופוס הוא עלול להזיק לעצמו.
 • קשיש הסובל מבעיה פסיכיאטרית חמורה – קשישים הלוקים בפסיכוזה, או במחלת נפש חמורה ומאבדים את כושר השיפוט ואת התובנה למצבם, עלולים להזדקק לאפוטרופוס.
 • קשיש הסובל מבעיה גופנית קשה – קשיש המרותק למיטה ומונשם, מחוסר הכרה מסיבות בריאותיות, פגוע ראש או בעל פגיעה מוחית חמורה אשר אינו מסוגל לתפקד, ולתקשר ולהביע את רצונו וצרכיו, עלול להזדקק לאפוטרופוס.

קשיש השרוי בכל אחד משלושת המצבים לעיל מוגדר על ידי החוק כחסר ישע, וככזה זקוק לאפוטרופוס.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715472

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר