Home » זכויות העובדים הזרים

זכויות העובדים הזרים

אוכלוסיית העובדים הזרים מהווה כוח עבודה משמעותי וחשוב במשק הישראלי.זכויות עובדים זרים העובדים הזרים אמנם אינם אזרחי המדינה, אך הם זכאים לזכויות שוות במקום עבודתם ככל אזרח במדינת ישראל.

לאחר עמידה בתנאי קבלת עובד זר סיעודי, המעסיקים מחויבים בשמירה על חוקי העבודה של מדינת ישראל. בנוסף לזכויות אלה, ישנן זכויות מיוחדות המגיעות לעובדים הזרים מתוקף מעמדם המיוחד.

דיני עבודה וזכויותיהם של עובדים זרים בישראל

 • דרכון: כל אדם הנמצא במדינת ישראל מחויב להחזיק בהישג יד תעודה מזהה. החזקת התעודה המזהה היא חובה, אך גם זכות של כל אזרח. החזקת דרכון של עובד אצל המעסיק בניגוד לרצונו של העובד הינה עבירה פלילית. עובד אשר דרכונו מוחזק בניגוד לרצונו, דבר המונע ממנו להיות אדם חופשי ולפעול כרצונו, זכאי להגיש תלונה על מעסיקו במשטרת ההגירה.
 • ביטוח בריאות: חובת המעסיק לבטח את העובד הזר. כל עובד זר זכאי להיות מבוטח בביטוח בריאות פרטי אשר המעסיק משתתף במימונו. על המעסיק לספק לעובד את פוליסת הביטוח כשהיא כתובה בשפה אותה יכול העובד לקרוא. המעסיק יכול לנכות סכום השתתפות מסוים ממשכורת העובד לשם השתתפות במימון הביטוח, אך הסכום אותו יכול המעסיק לנכות משכר העובד לשם מטרה זו הינו מוגבל. עובד זר שהיה זקוק לטיפול רפואי וחברת הביטוח מסרבת להשתתף במימון הטיפול, זכאי לערער על החלטת חברת הביטוח תוך 21 יום.
 • ביטוח לאומי: מעסיק צריך לבטח את העובדים הזרים העובדים עבורו בביטוח לאומי. ביטוח לאומי יכסה את העובד במקרים הבאים: תאונות עבודה (הביטוח הסיעודי הפרטי מכסה רק תאונות שהתרחשו מחוץ לעבודה), חופשת לידה ומענק לידה, הלנת שכר ומענקי פיטורין שלא שולמו עקב פשיטת רגל של המעסיק. המעסיק מחויב לידע את העובד בדבר מספר התיק שפתח על שמו בביטוח לאומי. במידה וחלילה העובד נפגע בתאונת עבודה או נזקק לאשפוז, הוא צריך את מס' התיק בביטוח לאומי עמו.
 • דיור: מעסיק מחויב לדאוג למגורים הולמים עבור העובדים הזרים שעובדים אצלו. בעקבות מקרים חמורים מהעבר בהם שיכנו מעסיקים את עובדיהם במבנים שאינם ראויים למגורי אדם, מבנים שאינם מצוידים כראוי, בתנאי צפיפות או מבנים המסכנים את המשתכנים בהם, נקבעו נהלים ברורים לגבי מגורי העובדים.

מגורים לעובדים זרים צריכים לכלול את הקריטריונים הבאים: ראשית חובת המעסיק היא לדאוג למגורי העובד למשך כל תקופת עבודתו וגם 7 ימים לאחר סיום עבודתו, ביחידת המגורים אין לשכן יותר מ- 6 עובדים בחדר אחד, שטח הלינה צריך להיות בגודל של לפחות 4 מ"ר לעובד, כל עובד זכאי לארון פרטי עם אפשרות נעילה לחפציו האישיים ורכושו.

המגורים חייבים לכלול אמצעי הסקה ואוורור. המגורים חייבים לכלול מטבח, מקלחת ושירותים קרובים ונגישים למקום המגורים. כל 6 עובדים זכאים למכונת כביסה משלהם. כמובן שהמגורים צריכים לכלול אמצעי תאורה וחשמל, כלים חשמליים כמקרר וכיריים. כמו כן כל יחידת מגורים צריכה לכלול אמצעי חירום כמו מיכל לכיבוי שריפות.

 • חוזה: כל עובד זר זכאי לקבל ממעסיקו חוזה העסקה הכולל את כל תנאי ההעסקה: פרטים מלאים של המעסיק, תאור התפקיד, פרטי השכר, גובה השכר, מועדי התשלום, ניכויים צפויים מהשכר וגובהם. החוזה צריך להיות כתוב בשפה ברורה שהעובד יכול לקרוא. החוזה צריך לכלול את תאריכי תחילת וסיום העבודה, תנאים סוציאליים, ימי חופשה, שעות עבודה ומנוחה. וכל פרט רלוונטי אחר: ביטוח בריאות, ביטוח לאומי, דיור וכדומה.
 • תנאי שכר: אין לשלם לעובד זר שכר הנמוך משכר מינימום.

זכויות נוספות ניתן למצוא באתר של משרדי הממשלה (gov.il )

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715472

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר