Home » ביטוח עובדים זרים – חובת המעסיק

ביטוח עובדים זרים – חובת המעסיק

אוכלוסיית העובדים הזרים זכתה בעבר לניצול מחפיר מצד מעסיקים, אשר קיפחו את זכויותיהם כעובדים. עקב כך חוקקו חוקים ונהלי עבודה ברורים לגבי תנאי ההעסקה של עובדים זרים. אחד התחומים החשובים בתנאי ההעסקה של העובדים הזרים הוא נושא הביטוחים למיניהם.

ככל אדם וככל עובד, גם העובדים הזרים חשופים למחלות, תאונות וכיוצא בזה. מכיוון שהם אינם זכאים לביטוחים בנושאים אלה באופן אוטומטי מאחר ואינם אזרחי המדינה, חלה על המעסיק החובה לדאוג לכך שהעובדים יבוטחו בכל הביטוחים הדרושים.

אלו ביטוחים מחויבים המעסיקים לעשות עבור עובדיהם?

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות הוא ביטוח הכרחי ואסור למעביד להעסיק עובדים מבלי לבטח אותם בביטוח זה. ביטוח בריאות מבטיח כי במקרה של מחלה, צורך באשפוז, תאונה או כל טיפול אחר, העובד יקבל את הטיפול הרפואי לו הוא זקוק ולא יחויב על כך. טיפולים רפואיים עולים כסף רב כאשר צריך לממן אותם לבד. מדובר בסכומים שאדם ממוצע, לא כל שכן עובד זר, אינו יכול לממנם בכוחות עצמו.

במידה ועובד אינו מבוטח בביטוח בריאות, אם יזדקק לטיפול רפואי שאינו טיפול חירום או מציל חיים הוא לא יוכל לקבל אותו, אלא אם כן ישלם באופן פרטי. הדבר כולל מימון תרופות, טיפול בפצעי תאונה שאינם מסכני חיים וכל טיפול רפואי אלמנטארי אחר. במידה והעובד יזדקק לטיפול חירום מציל חיים הוא יקבל מיד את הטיפול, אך יידרש בהמשך לממן טיפול זה, גזרה שרוב העובדים הזרים אינם יכולים לעמוד בה.

המעסיק חייב לרכוש עבור העובד הזר העובד עבורו ביטוח בריאות פרטי למשך כל תקופת ההעסקה של העובד. המעסיק מחויב לתת לעובד עותק של פוליסת הביטוח הרפואי הכתובה בשפה מובנת לעובד.

במידה ועובד היה זקוק לטיפול רפואי וחברת הביטוח סירבה לממן טיפול זה, העובד רשאי להגיש ערעור על החלטת חברת הביטוח תוך 21 יום. מאחר והמעסיק מבטח את העובד בביטוח בריאות על חשבונו הוא זכאי לנכות משכר העובד השתתפות במימון הביטוח. ניכוי זה מוגבל לסכומים מסוימים כדלהלן:

לעובד מתחום הסיעוד ניתן לנכות מהשכר סכום של עד 110.80 שקל או מחצית מהסכום שהמעביד שילם עבור הביטוח, כאשר הניכוי צריך להיות התעריף הנמוך מבין השניים. לעובד מתחום אחר, יכול המעסיק לנכות עד שליש מסכום הביטוח ששילם או עד 110.80 שקל, בכל מקרה המעסיק יכול לנכות את הסכום הנמוך מבין השניים.

ביטוח לאומי

בעוד שביטוח רפואי או ביטוח בריאות מכסה את העובד מפני מחלות או תאונות שהתרחשו מחוץ למקום העבודה, הרי שביטוח לאומי מבטח את העובד מפני תאונות עבודה ומקנה לו (או לה) זכויות סוציאליות שונות.

מעסיק המעסיק עובדים זרים מחויב לפתוח להם תיק בביטוח לאומי. המעסיק מחויב לתת לעובד את מספר התיק שלו בביטוח לאומי, כך שבמקרה חירום אם העובד מובהל לחדר מיון או נזקק לאשפוז, יהיה ברשותו מס' התיק שלו בביטוח לאומי.

ביטוח לאומי מבטח את העובד בפני המקרים הבאים:

 • תאונת עבודה: במידה והעובד עבר תאונה במקום העבודה: נפל מגובה, נפגע בתאונת דרכים כשהוא בדרך לעבודה או בחזרה ממנה או תוך כדי עבודה וכדומה, הוא יהיה זכאי לכל הזכויות של כל עובד המבוטח בביטוח לאומי ונפגע בתאונת עבודה. (גמלה, מימון טיפולים רפואיים שונים, תשלום עבור ימי מחלה, וכדומה).
 • לידה: עובדת זרה שילדה תהיה זכאית לקבלת דמי לידה, קצבת לידה וחופשת לידה כפי שהם קבועים בחוק.
 • פיצוי כספי בגין תשלומים שלא שולמו בגין פשיטת רגל של המעסיק.
 • גם על ביטוח לאומי רשאי המעסיק לנכות משכר העובד סכום המוגבל וקבוע בחוק.

עובדים זרים זכאים לכיסוי ביטוחי מינימאלי, והמעסיקים מחויבים על פי חוק לספק להם ביטוחים אלה.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715472

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר