Home » מבחן הכנסות לצורך גמלת סיעוד מביטוח לאומי

מבחן הכנסות לצורך גמלת סיעוד מביטוח לאומי

על מנת לסייע לאנשים (פנסיונרים – קשישים) שזקוקים לעזרה בשל מצב סיעודי, מציע ביטוח לאומי גמלת סיעוד ייעודית.

גמלה זו מתאימה לאנשים הזקוקים לטיפול עשרים וארבע שעות בביתם או לאנשים הזקוקים להשגחה וטיפול רק בחלק משעות היממה.

לעתים נקבעת הזכאות לאנשים הזקוקים למוצרי ספיגה, למטופלים הזקוקים לעזרה בביצוע פעילויות יום יומיות שגרתיות ולכאלה הזקוקים לסיוע בניהול משק הבית מפאת מצבם הרפואי.

הזכאות לגמלת סיעוד נבדקת על פי מבחני יכולת מקצועיים ובשיתוף עובדת סוציאלית, אך יש גם קריטריונים סוציואקונומיים או במילים אחרות – מבחן הכנסות. מי שהכנסותיו עוברות סף נתון עשויים לקבל גמלת סיעוד מופחתת ולעתים – לא תהיה כלל זכאות לגמלה מסוג זה.

הקריטריונים לקביעת או שלילת הזכאות

לפני שנציג את סכומי ההכנסות הרלוונטיים מבחינת ביטוח לאומי בכדי לאשר או לשלול את הזכאות לקצבת הסיעוד יש להדגיש כמה עניינים רבי ערך. ראשית, מבחן ההכנסות מתחשב בכלל ההכנסות של האדם הסיעודי, לרבות הכנסות מקצבאות ותגמולים שונים.

קיימות קצבאות ששוללות את הזכאות לגמלת סיעוד, ואלה הן למשל קצבת נכות כללית, קצבת שירותים מיוחדים (קצבה נוספת לנכה הזקוק לסיוע). גם קצבאות לנפגעי הנאצים לא נכללות במסגרת מבחן ההכנסה.

ההכנסות האדם הסיעודי והכנסות בת או בן הזוג

הכנסות מעבודה של אחד מבני הזוג וכל הכנסה אחרת נכללים בחישוב מבחן ההכנסה. ראוי גם לציין שגמלת הסיעוד נועדה אך ורק לאדם הסיעודי השוהה בביתו ולא זה שמאושפז בבית חולים, מי שמקבל טיפול במוסד שיקומי או מי שמטופל במסגרת חוץ ביתית אחרת.

סכומי הכנסות ליחיד

עבור אדם המתגורר בביתו ואשר עבר את האבחון של איש מקצוע מטעם ביטוח לאומי והוכר כסיעודי, מבחן ההכנסות נכון להיום עומד על 9,464 ₪. מי שסך הכנסותיו נמוך מכך יוכל לקבל את הסכום המלא של הגמלה. במידה וההכנסה הכוללת עולה על סכום זה אך נמוכה מסכום של 14,196 ₪ – יבוצע תשולם של מחצית מסכום הגמלה.

סכומי הכנסות לזוג

עבור זוג המתגורר תחת קורת גג אחת, כאשר אחד מהשניים עבר את האבחון של איש מקצוע מטעם ביטוח לאומי והוכר כסיעודי, מבחן ההכנסות שונה מזה של היחיד. נכון להיום עומד מבחן ההכנסות הזוג על סך של 14,196 ₪. זוג שסך הכנסותיו נמוך מכך יוכל לקבל את הסכום המלא של הגמלה. במידה וההכנסה הכוללת עולה על סכום זה אך נמוכה מסכום של 21,294 ₪, יבוצע תשולם של מחצית מסכום הגמלה.

ראוי לציין שעל פי הודעת הביטוח הלאומי, כאשר שני בני הזוג מוגדרים כסיעודיים על פי בדיקה של איש מקצוע, ההתייחסות מבחינת מבחן ההכנסות תהיה כאל שני יחידים במקום כאל זוג. במילים אחרות, ההכנסה הרלוונטית עבור כל אחד מהם תעמוד על 9,464 ₪ לכל אחד.

גמלת סיעוד לפי רמות

גמלת סיעוד המשולמת לאדם הסיעודי נקבעת בהתאם לקריטריונים שונים, לא רק מבחן ההכנסות. יש משמעות גם למצבו הגופני והבריאותי של האדם הסיעודי, ואת מימוש הגמלה ניתן לבצע בכמה דרכים.

קיימת אפשרות לקבל שירותים שונים, יש אפשרות לקבל מטפלת למספר מסוים של שעות ברמה שבועית ויש אפשרות גם לקבל קצבה כספית, שתשמש את מקבל הקצבה לצורך מימון אחזקת עובד סיעודי – זר או ישראלי.

עבור מעסיקי עובדים זרים בתחום הסיעוד, רמת הזכאות מטעם ביטוח לאומי נקבעת לפי רמת התפקוד המחושבת בנקודות. עבור מי שתלוי באופן מוחלט בטיפול של עובד סיעוד הזכאות במונחי נקודות היא שמונה עשרה ובמונחי כסף כ-3,300 ₪.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715472

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר